Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Ochrana území

 

Ochrana území

 

O území přírodní památky Hostivické rybníky se stará Český svaz ochránců přírody Hostivice. Zajišuje tyto činnosti:

 

Úklidové brigády
(součást akce Ukliďme svět)

 

Údržba značení PP

 

Provoz naučné stezky

 

Ptačí budky

 

Úvod -> Ochrana území