Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2019

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 15. května 2019

Text: Jiří Kučera

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků letos připadlo na sobotu 18. května a do akce se zapojilo asi 40 zájemců o ornitologii, letos o něco více místních než obvykle. Díky pozdějšímu termínu jsme mohli pod vedením Oty Vorla vidět již vylíhlá mláďata lysek či labutí a hlavně slyšet rákosníky velké a rákosníky obecné žijící skrytě v rákosinách kolem rybníků. I letos jsme měli štěstí na některé zajímavější druhy. Potápka černokrká, která ve středních Čechách hnízdí jen zde (je to jedno z 10 hnízdišť v celé ČR), se ukázala na všech rybnících – Litovickém, Kale i Břevském. Na Kale jsme viděli kopřivku obecnou. Nad rybníky přelétali vlaštovky, jiřičky i rorýsi. Z porostů kolem rybníků se ozývala na více místech žluva hajní. Zaslechli jsme hlas datla černého, podle ozývajících se mláďat jsme našli hned u velkých cest dvě hnízda strakapoudů velkých a nepřehlédli jsme ani žluny zelené. Na střeše bývalého břevského ovčína (dnes Miferu) jsme pozorovali pár konopky obecné. Z keřů na mezích mezi Břvemi a Litovicemi je třeba zmínit pozorování ťuhýka obecného a pěnice hnědokřídlé, která se pěkně ukázala na špičce jednoho z keřů. Celkem jsme při vycházce viděli 50 druhů ptáků. Nejde však o úplný výčet toho, co se dá u Hostivických rybníků vidět. Ornitolog Ota Vorel viděl po akci na Strahovském rybníku potápku roháče, která letos na Litovickém rybníce chyběla. Během dubna bylo možné pravidelně pozorovat z hráze Litovického rybníka lžičáka pestrého. Při vítání ptačího zpěvu jsme ho neviděli, ale již o den později si lžičák z hladiny rybníka prohlížel všechny běžce závodící na Hostivice RUN. Místní občané mi koncem dubna nahlásili i pozorování kachničky karolínské na Kale. Tento pták u nás volně nežije, zřejmě unikl z nějakého chovu.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Celkem

Poznámka

Brhlík lesní

15

 

Budníček menší

12

 

Červenka obecná

4

 

Datel černý

1

 

Drozd zpěvný

6

 

Holub domácí

2

 

Holub hřivnáč

3

 

Hrdlička zahradní

17

 

Jiřička obecná

50

 

Kachna divoká

26

Z toho 14 mláďat

Káně lesní

2

 

Konipas bílý

2

 

Konopka obecná

2

 

Kopřivka obecná

1

Kala

Kos černý

23

 

Kukačka obecná

2

 

Labuť velká

11

Litovický rybník 9 (z toho 7 mláďat), Břevský rybník 2

Lyska černá

98

Z toho 18 mláďat

Pěnice černohlavá

26

 

Pěnice hnědokřídlá

3

 

Pěnkava obecná

25

 

Polák chocholačka

8

Litovický rybník 2, Břevský rybník 6

Polák velký

3

 

Poštolka obecná

1

 

Potápka černokrká

11

Litovický rybník 6, Kala 1, Břevský rybník 4

Potápka malá

1

Kala

Racek bělohlavý

2

 

Rákosník obecný

3

 

Rákosník velký

8

 

Rehek domácí

2

 

Rorýs obecný

30

 

Skřivan obecný

6

 

Sojka obecná

3

 

Stehlík obecný

4

 

Straka obecná

15

 

Strakapoud velký

16

2 hnízda

Strnad obecný

9

 

Sýkora koňadra

30

 

Sýkora modřinka

12

 

Špaček obecný

44

 

Ťuhýk obecný

2

 

Vlaštovka obecná

100

 

Volavka popelavá

4

Litovický rybník 1, Kala 1, Břevský rybník 2

Vrabec domácí

18

 

Vrabec polní

10

 

Vrána šedá

8

 

Zvonek zelený

6

 

Zvonohlík zahradní

1

 

Žluna zelená

10

 

Žluva hajní

4

 

Počet zaznamenaných jedinců

702

 

Počet zaznamenaných druhů

50

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2019